Dane do umowy

Umowy o prowadzenie zajęć

 1. umowa o prowadzenie zajęć z firmą
  – tylko gdy ktoś prowadzi własną działalność gospodarczą (firmę)
  – rozliczamy się z końcem miesiąca na podstawie listy godzin i wystawionej faktury

 2. umowa o prowadzenie zajęć z osobą prywatną jako działalność nierejestrowa
  – tylko dla osób nie prowadzących własnej działalności od kwietnia 2017
  – tylko dla osób nie przekraczających maksymalnej kwoty miesięcznej za prowadzenie zajęć u nas i w innych miejscach łącznie w ramach takiej działalności
  – rozliczamy się z końcem miesiąca na podstawie listy godzin i wystawionej faktury (możemy przygotowywać takie faktury z końcem miesiąca)
  – jako, że jest to umowa o świadczenie usług musimy niestety, jako zleceniodawca,  opłacać składki ZUS identycznie jak przy umowie-zlecenie.
  – wystawione faktury należy zachowywać jako dowód wykonanej usługi w celu właściwego rozliczenia się z podatku PIT w zeznaniu rocznym.
  – więcej o działalności nierejestrowanej można poczytać tutaj:
          https://biznes.gov.pl/nierejestrowa/
          https://www.gov.pl/documents/910151/911704/dzialalnosc_nierejestrowa.pdf

 3. zwykła umowa-zlecenie z osobą prywatną
  – rozliczamy się z końcem miesiąca na podstawie listy godzin
  – opłacamy jako zleceniodawca składki ZUS. Wielkość i rodzaj składek zależy tego czy ktoś jeszcze gdzieś pracuje i jakie ma dochody z innych źródeł.
  – pobieramy i odprowadzamy  zaliczki na podatek

Sposób rozliczeń i dane do zgłoszenia do ZUS